ศูนย์ E-Learning กองทัพบก ( Royal Thai Army e-learning Center )

You are not logged in. (Login)

 
Skip Main MenuSkip สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


Visitor's Counter

Skip ผู้รับผิดชอบดูแลระบบฯ

ผู้รับผิดชอบดูแลระบบฯ

ศทท.

ศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร

พ.อ. ฤทธี  อินทราวุธ

พ.อ. ธนพัฒน  ปัทมานนท์

ร.อ. ศรวัสย์  หนูไฉยา

จ.ส.ท. ฐานันดร  สำราญสุข

ขอเชิญชวนเข้าทดลองใช้งาน ระบบ e-learning ของ รร.พธ.ทบ., รร.สพ.ทบ., รร.วศ.วศ.ทบ., รร.กร.ทบ., วพม., วพบ., รร.สร.ทบ., รร.กง.ทบ., รร.ส.สส., รร.สพศ., รร.นส.ทบ., รร.ร.ศร., รร.รด., รร.กสร., รร.จปร. รร.การบิน ทบ. และ รร.การสัตว์ ทบ.

-------------------------------------------------------

ตัวอย่างการสมัครใช้งานระบบอีเลินนิ่ง (e-Learning) ที่ใช้ซอฟท์แวร์มูดเดิ้ล (moodle) ของ นักเรียน

ตัวอย่างการสร้างรายวิชาด้วย Moodle ของ อาจารย์

ตัวอย่างการสร้าง My Channel และการใช้บริการเว็บไซต์ Youtube เพื่อนำมาประยุกต์ในการผลิตสื่อการเรียนการสอน

Available Courses


  Skip Calendar

  Calendar

  Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
        1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 Today Tuesday, 21 November 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30   
  Skip เว็บไซต์และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

  เว็บไซต์และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

  Skip Online Users

  Online Users

  (last 5 minutes)
  None
  Skip ระบบ e-learning หน่วย ทบ.Skip Login
  ศูนย์ E-Learning กองทัพบก ( Royal Thai Army e-learning Center ) เป็นศูนย์รวมเว็บไซต์ระบบ e-learning ของ โรงเรียน / หน่วย /เหล่าสายวิทยาการของกองทัพบก เพื่อเป็นแหล่งรวมของระบบการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ของกองทัพบก และช่องทางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านการพัฒนาระบบ e-learning ของ กองทัพบก โดยมี ศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร ดูแลและสนับสนุนด้านการพัฒนาบุคลากรและด้านเทคนิค กรมยุทธศึกษาทหารบก ดูแลด้านระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และกรมกำลังพลทหารบก กำกับดูแลในฐานะฝ่ายอำนวยการ